Privacy

Dit is de privacy verklaring van Bouwen met TomTecT en heeft betrekking op de gegevensverwerking via deze website door Bouwen met TomTecT.

Bouwen met TomTecT respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de ontvangen informatie. Deze privacy verklaring heeft uitsluitend betrekking op de door Bouwen met TomTecT aangeboden diensten. Bouwen met TomTecT draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor het privacy beleid van de websites, welke middels een link op deze website bereikbaar zijn.

Indien u gebruik maakt van de toets op deze website vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in een systeem van Bouwen met TomTecT en worden gebruikt om diensten aan u te kunnen leveren.

De door Bouwen met TomTecT ontvangen gegevens kunnen door Bouwen met TomTecT worden gebruikt om u te informeren over diensten van Bouwen met TomTecT. Uw gegevens worden slechts voor dit doel gebruikt als u Bouwen met TomTecT daarvoor vooraf toestemming heeft verstrekt. Het is te allen tijde mogelijk om de door uw verstrekte toestemming in te trekken middels het versturen van een e-mail naar info@Bouwen met TomTecT.

Bouwen met TomTecT zal in beginsel de ontvangen gegevens enkel zelf gebruiken. Bouwen met TomTecT zal de gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Bouwen met TomTecT.

Bouwen met TomTecT bewaart de door u, middels deze website, verstrekte gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt.

Deze privacy verklaring kan door Bouwen met TomTecT zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

ENKELE VOORBEELDEN

Techniek & Ik

...


LEES MEER...

Bruggen Bouwen

...


LEES MEER...

Paard van troye

...


LEES MEER...

CONTACTGEGEVENS

Bouwen met TomTecT

Fuchsiastraat 20
5644 LR Eindhoven
Nederland

06 41 32 39 50

info@bouwen-met-tomtect.nl


BTW Nummer: NL143091116B02

KvK Nummer: 55134459