Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.bouwen-met-tomtect.nl.

Door het bezoek aan deze website en/of door de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U kunt aan de algemene informatie op deze website geen rechten ontlenen. Bouwen met TomTecT heeft deze website zorgvuldig opgesteld en heeft daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Bouwen met TomTecT kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Bouwen met TomTecT wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie van deze website van de hand.

Op de website van Bouwen met TomTecT worden links naar websites van derden weergegeven. Dit betekent niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Bouwen met TomTecT worden aanbevolen. Bouwen met TomTecT aanvaardt geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Bouwen met TomTecT behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwen met TomTecT of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Verzoek tot toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Bouwen met TomTecT
Fuchsiastraat 20
5644 LR Eindhoven
Nederland

e-mail algemeen: info@bouwen-met-tomtect.nl

Bouwen met TomTecT behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere mededeling te doen.

ENKELE VOORBEELDEN

Techniek & Ik

...


LEES MEER...

Bruggen Bouwen

...


LEES MEER...

Paard van troye

...


LEES MEER...

CONTACTGEGEVENS

Bouwen met TomTecT

Fuchsiastraat 20
5644 LR Eindhoven
Nederland

06 41 32 39 50

info@bouwen-met-tomtect.nl


BTW Nummer: NL143091116B02

KvK Nummer: 55134459